ഇത്രയും പറഞ്ഞ്‌ അവള്‍ ചിരിച്ചു

മൈലാഞ്ചിച്ചെടി
അതിന്റെ ഇലകളുടെ
ഞരമ്പില്‍
ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചതുപോലെയാണത്‌

അതുകൊണ്ടല്ലേ
എന്നെ പൊടിച്ചുകളയാന്‍
‍നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ
പ്രണയത്താല്‍
നിന്റെ വിരലുകള്‍
‍ചുവന്നു പോകുന്നത്‌!